Czym jest alkoholizm? Jak leczyć?

Alkohol, choć jest jedną z najpopularniejszych używek, jest śmiertelną trucizną uszkadzając nasz organizm na wielu płaszczyznach. Jego popularności nie umniejsza wpływ na ponad 200 chorób. Najnowsze badania wskazują na szkodliwość alkoholu nawet w minimalnych dawkach. Poważy problem powstaje w sytuacji, kiedy nasz organizm potrzebuje coraz częściej dawki alkoholu i nie potrafi bez niego funkcjonować.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry i psychologa. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Czym jest uzależnienie od alkoholu?

Alkoholizm jest obecnie problemem społecznym zw względu na powszechność występowania. Organizm osoby uzależnionej od alkoholu wymaga regularnego spożywania dużych dawek alkoholu. Osoba uzależniona odczuwa silną potrzebę spożycia alkoholu i bez niego nie możemy funkcjonować. Przyjmowany w takich dawkach alkohol prowadzi do niezdolności do wykonywania pracy, zaburza życie rodzinne i społeczne, powoduje poważne szkody zdrowotne poprzez uszkadzanie wewnętrznych organów np. mózgu, serca.

Alkoholizm jest podstępną chorobą, która może uderzyć w nas w najmniej oczekiwanym momencie. Choroba potrafi rozwijać się, powoli przybierać na sile, kiedy my sądzimy, że mamy ją pod kontrolą.

Jakie są przyczyny alkoholizmu?

Alkoholizm, jak wiele inne zaburzeń psychicznych ma jednej prostej przyczyny. Do czynników predysponujących do rozwoju uzależnienia od alkoholu zaliczamy:

– psychologiczne np. problem w radzeniu sobie z emocjami
– genetyczne np. występowanie przypadków alkoholizmu w rodzinie
– środowiskowe np. funkcjonowanie w otoczeniu osób uzależnionych
– społeczne np. przyzwolenie społeczne do nadużywania alkoholu, dostępność alkoholu

Jakie są objawy alkoholizmu?

Podstawowym objawem alkoholizmu, który powinien ostrzec nas, że to „już ten moment” jest brak kontroli nad przyjmowaną substancją. Kolejnym znakiem jest dominacja potrzeby jej przyjmowania nad innymi sektorami życia np. rodzina, praca. Spisując podstawowe objawy możemy wymienić:

– głód alkoholowy
– silne pragnienie przyjęcia alkoholu
– brak kontroli zachowań naszego ciała
– zwiększona tolerancja alkoholu
– stawianie alkoholu wyżej od aspektów społecznych
– zwiększenie ilości spożywanego alkoholu
– zbyt częste picia alkoholu

Jak leczyć alkoholizm?

Leczenie alkoholizmu należy rozpocząć od zdiagnozowania źródła problemu oraz uświadomienia chorego o jego chorobie. Osoba uzależniona musi być świadoma problemu i ryzyka jakie stwarza nie tylko sobie, ale i otoczenia.

Po przeprowadzonej diagnozie lekarz psychiatra, skieruje na dalsze leczenie, które obejmuje terapię odwykową ale może również dodatkowo być wskazana farmakoterapia. Odpowiednie leki mogą wspomagać przebieg psychoterapii i wpływać na wydłużenie abstynencji. Często jest konieczne leczenie farmakologiczne towarzyszących zaburzeń psychicznych takich jak zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia snu.

Psychoterapia ułatwia choremu zrozumienie jego problemu, poznanie mechanizmu uzależnienia i wypracowania metod radzenia sobie z problemem oraz zapobieganiu dalszego przyjmowania substancji. Polecaną metodą jest terapia poznawczo-behawioralna. Wielu lekarzy rekomenduje wsparcie terapii indywidualnych zajęciami grupowymi typu grupa Anonimowych Alkoholików.

Alkoholizm jest również chorobą uderzającą w otoczenie chorego, dlatego warto rozważyć wsparcie lekarskie rodziny uzależnionego.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl