Leczenie zaburzeń nerwicowych

W naszej Klinice, dzięki współpracy lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów możemy zaoferować pacjentom na terenie Sochaczewa kompleksowe leczenie zaburzeń nerwicowych. Zapraszamy do odwiedzania naszej kliniki i kontaktu z nami.

Czym jest nerwica?

Nerwicami określamy cały szereg zaburzeń psychicznych, których tradycyjnie przyczynę upatrywano w czynnikach psychologicznych. Wraz z rozwojem badań nad mechanizmami funkcjonowania ludzkiego mózgu dowiedziono, że znaczenie w powstawaniu tego typu zaburzeń mają również czynniki biologiczne, genetyczne, psychospołeczne. Do zaburzeń nerwicowych zaliczamy takie jednostki chorobowe jak zaburzenia lękowe napadowe, uogólnione, zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenia związane ze stresem takie jak zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia w postaci fobii, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne.

Jakie są objawy nerwicy?

Z uwagi, że do zaburzeń nerwicowych zaliczamy cały szereg różnych jednostek chorobowych, objawy nerwicy mogą być bardzo różnorodne. Jednym z najczęstszych objawów zaburzeń nerwicowych jest lęk. Może on mieć różny charakter. Czasami występuje pod postacią napadów paniki, które pacjent odczuwa jako bezpośrednie zagrożenia dla swojego życia. Często po ustąpieniu napadu lęku utrzymuje się przez dłuższy czas lęk uogólniony, pod postacią uczucia napięcia, niepokoju, zbliżającego się nieokreślonego zagrożenia. Równie częstym jak lęk objawem nerwicowym są zaburzenia nastroju pod postacią jego obniżenia i zmienności, czasami jest to również drażliwość i trudności w kontrolowaniu emocji. Objawy nerwicy mogą również się manifestować różnorodnymi objawami fizycznymi wzbudzając u pacjenta obawę o występowanie poważnej choroby somatycznej. Mogą to być objawy kardiologiczne, gastrologiczne, neurologiczne i wiele innych. Pacjenci w takich sytuacjach wykonują wiele badań diagnostycznych i odbywają różnorodne konsultacje specjalistyczne, co w ostateczności nie przynosi zadowalających efektów terapeutycznych, gdyż przyczyna choroby tkwi w sferze psychicznej. Kolejnym objawem zaburzeń nerwicowych mogą być obsesyjne myśli i natrętne czynności. Czasami objawy te mają dyskretny charakter i ograniczają się do np. powrotu do drzwi aby sprawdzić czy zostały zamknięte. Przy znacznym nasileniu natręctwa poważnie upośledzają funkcjonowanie pacjenta i uniemożliwiają mu realizację planów życiowych. Obsesyjne myśli mogą przybierać niekiedy bardzo niepokojący dla pacjenta obraz i wiązać się z wyobrażeniami zrobienia komuś bliskiemu krzywdy lub bluźnierczymi myślami dotyczącymi ważnych dla chorego wartości np. wiary. Zaburzeniom nerwicowym bardzo często towarzyszy bezsenność oraz zaburzenia koncentracji i uwagi często uniemożliwiające pracę zawodową i prawidłowe funkcjonowanie codzienne. Powyższy krótki opis objawów nerwicowych nie wyczerpuję w pełni różnorodności symptomów jakimi mogą objawiać się te zaburzenia. Często również obserwuje się u jednego pacjenta znaczną zmienność prezentowanych objawów chorobowych i kolejne nawroty choroby mogą się różnie objawiać.

Jak leczymy nerwicę?

Biorąc pod uwagę złożoność przyczyn i różnorodność obrazu chorobowego leczenie zaburzeń nerwicowych powinno być kompleksowe. Uznaje się że przyczynowym postępowaniem jest zastosowanie psychoterapii. W zależności od rodzaju zaburzeń można zastosować psychoterapię indywidualną lub grupową. Możliwe są również do zastosowania różne metody psychoterapeutyczne, o czym powinien zadecydować doświadczony psychoterapeuta. W niektórych przypadkach, gdy objawy chorobowe znacznie utrudniają funkcjonowanie pacjenta konieczne jest zastosowanie farmakoterapii przez lekarza psychiatrę. W takich sytuacjach najczęściej znajdują zastosowanie leki przeciwdepresyjne. Czasami konieczne jest również ograniczenie wpływu nadmiernego stresu poprzez czasowe zwolnienie pacjenta od obowiązków zawodowych. Wymagany czas leczenia zaburzeń nerwicowych zależy od długości trwania objawów przed podjęciem leczenia, nasilenia symptomów, szybkości ich ustępowania pod wpływem leczenia, utrzymywanie się czynników stresowych. Minimalny okres przyjmowania leków określa się zwykle na około 6 miesięcy od momenty uzyskania poprawy. Często występuje konieczność dłuższej farmakoterapii. Również psychoterapia w zależności od zastosowanej metody i efektów zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Często bez usunięcia czynników stresowych i modyfikacji niektórych postaw życiowych nie jest możliwe całkowite ustąpienie objawów i zaprzestanie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Z drugiej strony liczne badania pokazują że dla mózgu bardziej niebezpieczny jest długotrwały wpływ hormonów stresu niż stosowanie nawet przewlekłe odpowiednich leków. Wykazano, że w sytuacji konieczności stałego leczenia farmakologicznego, leki przeciwdepresyjne działają neuroprotekcyjnie i mogą chronić mózg przed wystąpieniem uszkodzeń na poziomie komórkowym.

Pacjenci często zadają pytanie czy nerwicę da się wyleczyć? W wielu przypadkach, przy zastosowaniu odpowiednich metod można uzyskać trwałe ustąpienie objawów chorobowych. Trzeba jednak podkreślić, że nawet w tych sytuacjach, w których nie jest możliwe uzyskanie pełnej remisji objawowej, lub przy zaprzestaniu leczenia nerwicy występują nawroty choroby, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest kontynuacja leczenia mająca na celu trzymanie objawów pod kontrolą niż brak leczenia zburzeń nerwicowych i związane z tym konsekwencje.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl