Zespół

Kim jesteśmy

Poznaj nasz zespół specjalistów

Specjalista psychiatra

Dr n. med. Paweł Pawełczak

Specjalista psychiatra z 15 letnim doświadczeniem w leczeniu osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. W 2012r. uzyskał tytuł specjalisty psychiatry. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. W 2015 r uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy dotyczącej czynników mających wpływ na ryzyko nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji psychiatrycznej u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem całego zakresu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Od wielu lat związany na terenem Sochaczewa, świadcząc pomoc osobom z kryzysem psychicznym. Jest założycielem Kliniki Zdrowia Psychicznego w Sochaczewie, prywatnej poradni psychiatryczno-psychologicznej dedykowanej osobom potrzebującym pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich.

W życiu prywatnym nieustannie nabierający doświadczeń jako mąż i ojciec trójki dzieci.

Specjalista psychiatra

Dr Szymon Olejnik

Specjalista Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej i ambulatoryjnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale Psychiatrycznym z pododdziałem Detoksykacyjnym w Sochaczewie (oddział stacjonarny, ambulatorium, praca konsultacyjna). Pracował w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach leczenia uzależnień. Uzyskał specjalizację w 2012 roku. Od 15 lat zajmuje się problemami w całym spektrum chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Jest także aktywnym uczestnikiem licznych konferencji medycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Lekarskim od 2004 roku.

Diagnozuje i prowadzi pacjentów z problemami:

 • zaburzeń nastroju (min. depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej),
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • zaburzeń snu,
 • uzależnień,
 • schizofrenii i innych zespołów o charakterze psychotycznym,
 • otępienia i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,
 • zaburzeń osobowości.

Posiada uprawnienia:

 • wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
 • wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
 • wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Specjalista psychiatra

DR LILIANA RAKOCZY-FLORCZAK

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą. Ukończyłam studia lekarskie na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami zdobywałam w Całodobowych Oddziałach Psychiatrycznych w Sochaczewie i Płocku oraz w czasie staży w: Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Płocku, Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Leczenia Uzależnień w Płocku, Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Ciućkowie oraz Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych.
W swojej praktyce zajmuję się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zburzeń nerwicowych, bezsenności. Posiadam doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego takich jak otępienia. Pomagam osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Korzystam z najnowszych standardów leczenia farmakologicznego w psychiatrii. Uważam, że najskuteczniejszą metodą leczenia zaburzeń psychicznych jest połączenie psychoterapii, wsparcia środowiskowego i nowoczesnej farmakoterapii.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept (w tym na leki refundowane) oraz zwolnień lekarskich (ZLA).

Prywatnie jestem mamą trzylatka, także szczególnie bliskie są mi problemy i trudności dotykające młodych rodziców.

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Mgr Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Jest absolwentką psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4- letnie szkolenie psychoanalityczne zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 2012 roku zajmuje się psychoterapią. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON w Warszawie, prowadząc indywidualną i grupową psychoterapię dorosłych oraz młodzieży. Prowadziła terapię uzależnionych w formie ambulatoryjnej oraz w stacjonarnym Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Piastowie.

Obecnie udziela pomocy psychologicznej oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w prywatnych placówkach w Warszawie oraz współpracuję z Fundacją Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin dysfunkcyjnych (DDA), osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe natury psychosomatycznej oraz zaburzenia osobowości (zachowania). Swoją opieką – w formie terapii indywidualnej– obejmuje dorosłych, a także młodzież powyżej 16. roku życia. Psychoterapeuta pomaga w problemach związanych z trudnościami budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, kryzysami w związkach, żałobą, utratą pracy. Jako psychoterapeuta zajmuje się również pracą dotyczącą poczucia osamotnienia, pustki, problemami egzystencjalnymi w tym brak chęci do życia, myśli samobójcze.

Prowadzi terapię w nurcie psychoanalitycznym – pracuje z pacjentem, zwraca szczególną uwagę na wydarzenia z życia oraz sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Jest przekonana, że umiejętność rozumienia siebie oraz swoich emocji wpływa na poprawę jakości życia oraz możliwość korzystania z własnego potencjału . Terapia psychoanalityczna to naukowo udowodniona metoda leczenia. Jako psychoterapeuta pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapeutka, specjalistka, mediatorka

Marzena Sochańska-Kawiecka

Jestem psychoterapeutką oraz specjalistką terapii uzależnień oraz współuzależnienia. Jestem także mediatorką, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także prowadzę terapię par.
Prowadzę zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Moim celem oraz pasją jest pomaganie ludziom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych. Najważniejszą wartością w moim życiu jest Człowiek i jego dobrostan!!!
Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej– co oznacza, że w swojej pracy wykorzystuję dorobek różnych nurtów psychoterapii. Nie ogranicza mnie jedna szkoła i jedna koncepcja. Sposób pracy, narzędzia i metody zawsze dobieram indywidualnie do pacjenta i jego problemu.

Praca psychoterapeutyczna, dzięki której mogę pomagać innym jest moim prawdziwym powołaniem. Największą satysfakcję daje mi poczucie, że przyczyniłam się do tego, aby ktoś poczuł się szczęśliwszy, odnalazł siebie, odnalazł sens i zaczął żyć pełnią życia.

Z wykształcenia jestem filozofką i socjolożką – ukończyłam studia filozoficzne oraz socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To wykształcenie dało mi szeroką teoretyczną podstawę do spojrzenia na człowieka, jego miejsce w świecie i jego drogę ku realizacji i szczęściu.

Aby zoptymalizować proces terapeutyczny w swojej pracy zawodowej stale korzystam z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów.

Zapraszam serdecznie!
Tylko ty możesz dokonać zmian w swoim życiu! Ja wiem, jak Ci w tym pomóc!

Mediator, trener rodzinny, terapeuta

DOROTA HOLC

Doświadczenie zdobywałam pracując przez ponad 20 lat w placówkach medycznych o różnych specjalnościach, odpowiadając za organizację procesów leczenia i zdrowienia pacjentów. Ostanie 4 lata byłam związana z placówkami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.
Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Bliska jest mi filozofia dialogu motywującego i porozumienia bez przemocy.

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • kryzysów życiowych
 • problemów w relacjach
 • osobistych i zawodowych
 • stanów lękowych
 • stanów depresyjnych
 • wypalenia zawodowego
 • niskiej samooceny
 • prowadzę mediacje rodzinne

Ukończyłam Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z Mediacji Rodzinnych i Społecznych, studium pielęgniarskie, szkolenie I i II stopnia z terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR.), szkolenie NVC (porozumienie bez przemocy). Obecnie umiejętności i kompetencje rozszerzam w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam, Dorota Holc

Psycholog, psychoterapeuta

Mgr Anna Petelicka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki oraz oligofrenopedagogiki. Aktualnie jestem w trakcie poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zajmuję się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Moja praca terapeutyczna koncentruje się na pomocy osobom doświadczającym różnych trudności psychologicznych m.in. stanów depresyjnych i innych trudności afektywnych, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania i trudności adaptacyjnych.

Przez lata moja praca koncentrowała się na pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Obecnie swoje doświadczenie poszerzam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, w której zajmuję się terapią indywidualną i diagnostyką neuropsychologiczną.

Podczas terapii wykorzystuję metody różnych szkół terapeutycznych, przede wszystkim Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W pracy, jak i życiu prywatnym, istotne jest dla mnie nawiązywanie prawidłowych relacji, otwartość, autentyczność, tolerancja, dążenie do wyznaczonych celów i rozwoju.

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA INTEGRATYWNY

AGATA SKRZECZYŃSKA

„Wędrowcze, nie ma drogi, droga powstaje, gdy idziesz”.
Antonio Machado

Jeśli czujecie Państwo, że coś w Waszym życiu jest nie tak, czegoś brakuje, nie czujecie radości, satysfakcji, albo czegoś niepożądanego jest za dużo, to zapraszam do wspólnej podróży po meandrach Państwa życia. W atmosferze życzliwości, akceptacji i zrozumienia, w bezpieczny sposób przyjrzyjmy się wspólnie temu, co smuci, rozczarowuje, frustruje, złości, boli, przeszkadza w tym, by iść przez życie dumnie, mając poczucie spełnienia. A także zajrzymy do zasobów, mocnych stron, które dodadzą siły i motywacji.
Pokaż mi, Wędrowcze, gdzie jesteś na swojej drodze, skąd przychodzisz, dokąd chcesz iść.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą na IV roku całościowego szkolenia psychoterapeutycznego integrującego różne modalności terapeutyczne. Szczególnie bliskie są mi: nurt głębi/ relacji, czyli psychodynamiczny oraz spojrzenie w kontekście rodzinnym, czyli nurt systemowy. Korzystam także ze sposobów pracy interwencji kryzysowej oraz stale poszerzam swoją wiedzę o inne możliwości rozumienia problemów i potrzeb moich rozmówców.

Wcześniej ukończyłam jednolite magisterskie studia z Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Następnie kontynuowałam naukę na studiach z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej na SWPS w Warszawie oraz z Pomocy Psychologicznej i Interwencji Systemowych w Rodzinie na SWPS w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Centrum Praw Kobiet oraz w praktyce prywatnej, pracując indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności emocjonalno-psychicznych, kryzysów, traum.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oznacza to, że obowiązują mnie zasady oraz regulamin tego Towarzystwa, a także Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Moja praca jest superwizowana przez superwizora w nurcie psychodynamicznym.

Psycholog, interwent kryzysowy, psychotraumatolog

Mgr Karolina Stanowska

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas studiów magisterskich zdobyłam doświadczenie poprzez realizację praktyk na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz wolontariat w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie: Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologia. Obecnie realizuję 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym DM w Akademii Motywacji i Edukacji
w Warszawie.

Zawodowo jestem związana z Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży, w której udzielam wsparcia terapeutycznego dzieciom i ich rodzicom. Prywatnie pracuję z młodzieżą i dorosłymi
w zakresie interwencji kryzysowej, terapii traumy i poradnictwa psychologicznego. Jestem zaangażowana w działania wolontariackie z obszarów interwencji kryzysowej i psychoedukacji.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół terapii traumy, zwłaszcza relacyjnej oraz wpływie stresu na ciało i jego fizjologicznych skutkach.

Zapraszam do współpracy osoby, które:

 • doświadczyły traumy prostej (np. wypadek komunikacyjny, przemoc fizyczna, napaść, bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia – Twoje lub bliskiej Ci osoby)
 • doświadczyły traumy złożonej (np. zaniedbanie w dzieciństwie, krzywda fizyczna lub emocjonalna, przewlekły stres)
 • cierpią z powodu przedłużającej się żałoby
 • są sytuacji kryzysowej, która utrudnia im codzienne funkcjonowanie i nie są sobie w stanie samodzielnie z nią poradzić (np. rozwód, rozpad związku, utrata pracy, wypalenie zawodowe, wypalenie rodzicielskie)
 • zmagają się ze spadkiem nastroju
 • nie radzą sobie ze stresem w codziennym życiu
 • odczuwają lęki o różnym podłożu
 • jako metoda radzenia sobie, stosują autodestruktywne zachowania
 • mają trudności w regulacji emocji (np. wybuchy gniewu, niekontrolowane zachowania)

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl