Zespół

Kim jesteśmy

Poznaj nasz zespół specjalistów

Psychiatra paweł pawełczak

Specjalista psychiatra

Dr n. med. Paweł Pawełczak

Specjalista psychiatra z 15 letnim doświadczeniem w leczeniu osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. W 2012r. uzyskał tytuł specjalisty psychiatry. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. W 2015 r uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy dotyczącej czynników mających wpływ na ryzyko nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji psychiatrycznej u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem całego zakresu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Od wielu lat związany na terenem Sochaczewa, świadcząc pomoc osobom z kryzysem psychicznym. Jest założycielem Kliniki Zdrowia Psychicznego w Sochaczewie, prywatnej poradni psychiatryczno-psychologicznej dedykowanej osobom potrzebującym pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich.

W życiu prywatnym nieustannie nabierający doświadczeń jako mąż i ojciec trójki dzieci.

Specjalista psychiatra

Dr Michał Suchacz

Lekarz specjalista psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. W latach 2007 – 2013 pracował w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską. Od 2012 roku pracuje również w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Jest współautorem rozdziału „Postępowanie w najczęstszych zaburzeniach psychicznych u osób zakażonych HIV” w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS dotyczących zaleceń opieki nad osobami zakażonymi HIV.

Zajmuje się leczeniem diagnostyką zaburzeń i chorób psychicznych min. zaburzeń depresyjnych, lękowych (nerwicowych), psychotycznych, uzależnień oraz bezsenności u osób dorosłych.

Psychiatra michał suchacz
psychiatra szymon olejnik

Specjalista psychiatra

Dr Szymon Olejnik

Specjalista Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej i ambulatoryjnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale Psychiatrycznym z pododdziałem Detoksykacyjnym w Sochaczewie (oddział stacjonarny, ambulatorium, praca konsultacyjna). Pracował w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach leczenia uzależnień. Uzyskał specjalizację w 2012 roku. Od 15 lat zajmuje się problemami w całym spektrum chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Jest także aktywnym uczestnikiem licznych konferencji medycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Lekarskim od 2004 roku.

Diagnozuje i prowadzi pacjentów z problemami:

 • zaburzeń nastroju (min. depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej),
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • zaburzeń snu,
 • uzależnień,
 • schizofrenii i innych zespołów o charakterze psychotycznym,
 • otępienia i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,
 • zaburzeń osobowości.

Posiada uprawnienia:

 • wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
 • wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
 • wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Mgr Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Jest absolwentką psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4- letnie szkolenie psychoanalityczne zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 2012 roku zajmuje się psychoterapią. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON w Warszawie, prowadząc indywidualną i grupową psychoterapię dorosłych oraz młodzieży. Prowadziła terapię uzależnionych w formie ambulatoryjnej oraz w stacjonarnym Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Piastowie.

Obecnie udziela pomocy psychologicznej oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w prywatnych placówkach w Warszawie oraz współpracuję z Fundacją Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin dysfunkcyjnych (DDA), osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe natury psychosomatycznej oraz zaburzenia osobowości (zachowania). Swoją opieką – w formie terapii indywidualnej– obejmuje dorosłych, a także młodzież powyżej 16. roku życia. Psychoterapeuta pomaga w problemach związanych z trudnościami budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, kryzysami w związkach, żałobą, utratą pracy. Jako psychoterapeuta zajmuje się również pracą dotyczącą poczucia osamotnienia, pustki, problemami egzystencjalnymi w tym brak chęci do życia, myśli samobójcze.

Prowadzi terapię w nurcie psychoanalitycznym – pracuje z pacjentem, zwraca szczególną uwagę na wydarzenia z życia oraz sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Jest przekonana, że umiejętność rozumienia siebie oraz swoich emocji wpływa na poprawę jakości życia oraz możliwość korzystania z własnego potencjału . Terapia psychoanalityczna to naukowo udowodniona metoda leczenia. Jako psychoterapeuta pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

psychiatra aneta jozwik

Copyright © 2020 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl