Zespół

Kim jesteśmy

Poznaj nasz zespół specjalistów

Specjalista psychiatra

Dr n. med. Paweł Pawełczak

Specjalista psychiatra z 15 letnim doświadczeniem w leczeniu osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. W 2012r. uzyskał tytuł specjalisty psychiatry. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu psychiatrii. Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w konferencjach naukowych. W 2015 r uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy dotyczącej czynników mających wpływ na ryzyko nawrotu psychozy i ponownej hospitalizacji psychiatrycznej u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii. W swojej praktyce zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem całego zakresu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Od wielu lat związany na terenem Sochaczewa, świadcząc pomoc osobom z kryzysem psychicznym. Jest założycielem Kliniki Zdrowia Psychicznego w Sochaczewie, prywatnej poradni psychiatryczno-psychologicznej dedykowanej osobom potrzebującym pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane i wystawiania zwolnień lekarskich.

W życiu prywatnym nieustannie nabierający doświadczeń jako mąż i ojciec trójki dzieci.

Specjalista psychiatra

Dr Szymon Olejnik

Specjalista Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej i ambulatoryjnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale Psychiatrycznym z pododdziałem Detoksykacyjnym w Sochaczewie (oddział stacjonarny, ambulatorium, praca konsultacyjna). Pracował w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach leczenia uzależnień. Uzyskał specjalizację w 2012 roku. Od 15 lat zajmuje się problemami w całym spektrum chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Jest także aktywnym uczestnikiem licznych konferencji medycznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Lekarskim od 2004 roku.

Diagnozuje i prowadzi pacjentów z problemami:

 • zaburzeń nastroju (min. depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej),
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń adaptacyjnych,
 • zaburzeń snu,
 • uzależnień,
 • schizofrenii i innych zespołów o charakterze psychotycznym,
 • otępienia i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego,
 • zaburzeń osobowości.

Posiada uprawnienia:

 • wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),
 • wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),
 • wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Mgr Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Jest absolwentką psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4- letnie szkolenie psychoanalityczne zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 2012 roku zajmuje się psychoterapią. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, Poradni Profilaktyki Środowiskowej MARATON w Warszawie, prowadząc indywidualną i grupową psychoterapię dorosłych oraz młodzieży. Prowadziła terapię uzależnionych w formie ambulatoryjnej oraz w stacjonarnym Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Piastowie.

Obecnie udziela pomocy psychologicznej oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w prywatnych placówkach w Warszawie oraz współpracuję z Fundacją Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin dysfunkcyjnych (DDA), osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe natury psychosomatycznej oraz zaburzenia osobowości (zachowania). Swoją opieką – w formie terapii indywidualnej– obejmuje dorosłych, a także młodzież powyżej 16. roku życia. Psychoterapeuta pomaga w problemach związanych z trudnościami budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, kryzysami w związkach, żałobą, utratą pracy. Jako psychoterapeuta zajmuje się również pracą dotyczącą poczucia osamotnienia, pustki, problemami egzystencjalnymi w tym brak chęci do życia, myśli samobójcze.

Prowadzi terapię w nurcie psychoanalitycznym – pracuje z pacjentem, zwraca szczególną uwagę na wydarzenia z życia oraz sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Jest przekonana, że umiejętność rozumienia siebie oraz swoich emocji wpływa na poprawę jakości życia oraz możliwość korzystania z własnego potencjału . Terapia psychoanalityczna to naukowo udowodniona metoda leczenia. Jako psychoterapeuta pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapeutka, specjalistka, mediatorka

Marzena Sochańska-Kawiecka

Jestem psychoterapeutką oraz specjalistką terapii uzależnień oraz współuzależnienia. Jestem także mediatorką, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych. Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą, a także prowadzę terapię par.
Prowadzę zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Moim celem oraz pasją jest pomaganie ludziom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych. Najważniejszą wartością w moim życiu jest Człowiek i jego dobrostan!!!
Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej– co oznacza, że w swojej pracy wykorzystuję dorobek różnych nurtów psychoterapii. Nie ogranicza mnie jedna szkoła i jedna koncepcja. Sposób pracy, narzędzia i metody zawsze dobieram indywidualnie do pacjenta i jego problemu.

Praca psychoterapeutyczna, dzięki której mogę pomagać innym jest moim prawdziwym powołaniem. Największą satysfakcję daje mi poczucie, że przyczyniłam się do tego, aby ktoś poczuł się szczęśliwszy, odnalazł siebie, odnalazł sens i zaczął żyć pełnią życia.

Z wykształcenia jestem filozofką i socjolożką – ukończyłam studia filozoficzne oraz socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To wykształcenie dało mi szeroką teoretyczną podstawę do spojrzenia na człowieka, jego miejsce w świecie i jego drogę ku realizacji i szczęściu.

Aby zoptymalizować proces terapeutyczny w swojej pracy zawodowej stale korzystam z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów.

Zapraszam serdecznie!
Tylko ty możesz dokonać zmian w swoim życiu! Ja wiem, jak Ci w tym pomóc!

Mediator, trener rodzinny, terapeuta

DOROTA HOLC

Doświadczenie zdobywałam pracując przez ponad 20 lat w placówkach medycznych o różnych specjalnościach, odpowiadając za organizację procesów leczenia i zdrowienia pacjentów. Ostanie 4 lata byłam związana z placówkami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.
Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Bliska jest mi filozofia dialogu motywującego i porozumienia bez przemocy.

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • kryzysów życiowych
 • problemów w relacjach
 • osobistych i zawodowych
 • stanów lękowych
 • stanów depresyjnych
 • wypalenia zawodowego
 • niskiej samooceny
 • prowadzę mediacje rodzinne

Ukończyłam Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z Mediacji Rodzinnych i Społecznych, studium pielęgniarskie, szkolenie I i II stopnia z terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR.), szkolenie NVC (porozumienie bez przemocy). Obecnie umiejętności i kompetencje rozszerzam w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam, Dorota Holc

Psycholog, psychoterapeuta

Mgr Anna Petelicka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie psychodietetyki oraz oligofrenopedagogiki. Aktualnie jestem w trakcie poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zajmuję się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Moja praca terapeutyczna koncentruje się na pomocy osobom doświadczającym różnych trudności psychologicznych m.in. stanów depresyjnych i innych trudności afektywnych, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania i trudności adaptacyjnych.

Przez lata moja praca koncentrowała się na pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Obecnie swoje doświadczenie poszerzam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, w której zajmuję się terapią indywidualną i diagnostyką neuropsychologiczną.

Podczas terapii wykorzystuję metody różnych szkół terapeutycznych, przede wszystkim Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W pracy, jak i życiu prywatnym, istotne jest dla mnie nawiązywanie prawidłowych relacji, otwartość, autentyczność, tolerancja, dążenie do wyznaczonych celów i rozwoju.

Copyright © 2023 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl