Leczenie uzależnienia od alkoholu

W naszej Klinice, dzięki współpracy lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów możemy zaoferować pacjentom na terenie Sochaczewa kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzania kliniki!

Czym jest uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu, znane jako alkoholizm, to zaburzenie zdrowia psychicznego, charakteryzujące się kompulsywnym piciem, utratą kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, rosnącą tolerancją, a także objawami odstawienia przy próbie zaprzestania picia. Osoby uzależnione często zaniedbują swoje obowiązki i kontynuują picie mimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, rodzinnych i zawodowych.

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu?

Objawy uzależnienia od alkoholu obejmują zwiększoną tolerancję, objawy odstawienia, brak kontroli nad piciem, dużo czasu poświęcanego na działania związane z alkoholem, zaniedbywanie obowiązków i kontynuowanie picia mimo negatywnych konsekwencji. Osoby uzależnione mogą również rezygnować z innych aktywności, pić w niebezpiecznych sytuacjach, mieć trudności z zaprzestaniem picia, a także zatajać lub ukrywać swoje nawyki picia. Wczesne rozpoznanie i poszukiwanie pomocy są kluczowe w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Jakie są przyczyny uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu może wynikać z połączenia czynników genetycznych, środowiskowych, społecznych i psychologicznych. Genetyka może zwiększać podatność na alkoholizm, szczególnie u osób z rodzin z historią alkoholizmu. Środowisko, w którym ktoś dorasta i żyje, w tym dostępność alkoholu i naciski społeczne, również odgrywa rolę. Problemy psychiczne, takie jak depresja czy lęk, mogą prowadzić do picia jako formy samoleczenia. Wczesne rozpoczęcie picia i negatywne wydarzenia życiowe, jak rozwód czy utrata pracy, mogą zwiększać ryzyko uzależnienia. Ponadto, niektóre cechy osobowości i zachowania, takie jak impulsywność czy poszukiwanie wrażeń, również mogą przyczyniać się do rozwoju problemu z alkoholem.

Jak leczymy uzależnienie od alkoholu?

Leczenie uzależnienia od alkoholu jest złożone i obejmuje detoksykację, terapie psychologiczne (indywidualne i grupowe), programy leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, a czasem leki. Wsparcie grupowe, takie jak Anonimowi Alkoholicy, oraz wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, są kluczowe. Zmiany w stylu życia, takie jak zdrowe nawyki żywieniowe i unikanie sytuacji wyzwalających, również odgrywają ważną rolę. Proces leczenia jest długotrwały i wymaga indywidualnego podejścia oraz stałego zaangażowania.

Leczymy alkoholizm poprzez kompleksowe podejście, które obejmuje ocenę i diagnozę uzależnienia oraz ewentualnych współistniejących zaburzeń psychicznych. Nasi psychiatrzy zaproponują plan leczenia, który może zawierać farmakoterapię do zarządzania objawami odstawienia i zmniejszania pragnienia alkoholu, a także terapie psychologiczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna. Długoterminowa opieka jest kluczowa w leczeniu przewlekłego charakteru uzależnienia od alkoholu.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl