Leczenie zaburzeń związanych z przewlekłym stresem

W naszej Klinice, dzięki współpracy lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów możemy zaoferować pacjentom na terenie Sochaczewa kompleksowe leczenie przewlekłego stresu. Zapraszamy do kontaktu!

Jakie zaburzenia może wywoływać przewlekły stres?

Stres jest reakcją organizmu na zmiany zachodzące w jego otoczeniu i wymagające od osoby je doświadczającej przystosowania się do nowych warunków. Stres może działać mobilizująca lub deprymująco. To jak osoba doświadczająca stresu na niego reaguje zależy od nasilenia czynnika stresowego, długości trwania i sposobów radzenia sobie ze stresem danej osoby. Szczególnie negatywnie na zdrowie psychiczne człowieka wpływa przewlekły stres.

Jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych związanych ze stresem są zaburzenia adaptacyjne. Jest to stan często mylony z depresją. Rzeczywiście u pacjentów z zaburzeniami adaptacyjnymi jednym z najczęstszych objawów jest obniżenie nastroju. W porównaniu do depresji, nastrój w zaburzeniach adaptacyjnych może jednak ulegać modyfikacji pod wpływem zewnętrznych czynników, jest zmienny w zależności od nasilenia czynników stresowych i zwykle jego obniżenie jest mniejsze niż w depresji. Zaburzenia adaptacyjne mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy i ich ustąpienie w dużym stopniu jest zależne od utrzymywania się czynnika stresowego. Zaburzenia adaptacyjne mogą pojawić się w odpowiedzi na trudności rodzinne, kłopoty finansowe, utratę pracy, chorobę i inne trudności życiowe.

Jakie są objawy zaburzeń adaptacyjnych?

Objawy zaburzeń adaptacyjnych mogą występować z różnym nasileniem. U części pacjentów mogą być bardzo dyskretne i ograniczać się do niewielkiego niepokoju. Zaburzenia o niewielkim nasileniu i nie zaburzające w sposób istotny funkcjonowania często ustępują samoistnie, bez leczenia, gdy stres je wywołujący przemija. Gdy objawy zaburzeń adaptacyjnych osiągają większe nasilenie, mogą w znacznym stopniu zaburzać codzienne funkcjonowanie pacjentów i uniemożliwić pracę zawodową. W takich sytuacjach chorzy mogą odczuwać nasilony lęk, niepokój, obawy o przyszłość. Często pojawia się spadek motywacji do działania, obniżenie aktywności, wycofanie z relacji społecznych. Pacjenci swój nastrój określają zwykle jako obniżony, chociaż ulegający zmianom pod wpływem bieżących wydarzeń. Mogą wystąpić również problemy ze snem i brak apetytu. Częstym objawem zaburzeń związanych ze stresem jest drażliwość i trudności w kontrolowaniu emocji. Natłok myśli dotyczący trudnej sytuacji powoduje zwykle występowanie zaburzeń koncentracji i uwagi, co może negatywnie wpływać na funkcjonowanie pacjenta w pracy.

Jak leczymy zaburzenia związane ze stresem?

Zaburzenia o niewielkim nasileniu, nie zaburzające w sposób znaczny funkcjonowania często nie wymagają leczenia i mijają wraz z ustąpieniem czynnika stresowego. Zaburzenia o większym nasileniu objawów, negatywnie wpływające na funkcjonowanie wymagają leczenia stresu. W takim przypadku konieczna jest konsultacja psychiatryczna. Lekarz psychiatra, gdy jest to konieczne, może zalecić zastosowanie leczenia farmakologicznego. W zaburzeniach adaptacyjnych stosuje się zwykle leki przeciwdepresyjne, które wykazują również działanie przeciwlękowe. Czasami konieczne jest krótkotrwałe zastosowanie leków nasennych i uspokajających. Bardzo ważnym aspektem leczenia zaburzeń związanych ze stresem jest psychoterapia. Zastosowanie psychoterapii może w znacznym stopniu zredukować objawy chorobowe. Dzięki psychoterapii pacjent jest w stanie zmodyfikować dotychczasowe nieskuteczne mechanizmy radzenia sobie ze stresem co może zapobiec nawrotowi zaburzeń adaptacyjnych w przyszłości. Ważnym aspektem leczenia zaburzeń związanych ze stresem jest również eliminacja czynników stresowych. Czasami może to oznaczać konieczność wdrożenia określonych zmian w życiu przez pacjenta. Gdy zburzenia uniemożliwiają pracę zawodową lub nadmierne obciążeni stresem ma swoje źródło w pracy konieczne może okazać się czasowe zwolnienie pacjent od obowiązków zawodowych.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl