Na czym polega terapia behawioralna?

Jak leczyć zaburzenia o podłożu lękowym lub depresyjnym? Z odpowiedzią przychodzi kilka metod terapeutycznych. Jedną z nich jest terapia poznawczo-behawioralna, prowadzona przez specjalistów naszej kliniki. Czym ona jest? A co najważniejsze, czy jest skuteczna?

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z terapii behawioralnej. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Życie człowieka skoncentrowane jest na emocjach. Emocjach, które wywierają trwały wpływ na naszą psychikę, wypracowując modele zachowań. Reguluję one życie, czasami je zaburzając swoimi przyzwyczajeniami. Emocje wpływają na postawy np. pesymistyczne lub optymistyczne. Doświadczenia nie zawsze wypracowują prawidłowe wzorce postaw. Negatywne emocje potrafią zaburzyć psychikę. Nie zawsze widoczne jest to od razu. Problemy potrafią o sobie dać znać nawet po kilku, a nawet kilkunastu latach. Terapia poznawczo-behawioralna ułatwia wykrycie nieprawidłowości w naszej psychice i wypracować modele, ku poprawieniu zdrowia psychicznego.

Jak przebiega terapia poznawczo-behawioralna?

Podczas terapii skupiamy się na obecnie występujących źródłach problemów, starając się je „naprawić”. Współpraca z psychoterapeutką jest niezwykle istotna. Bez niej niemożliwe będzie skuteczne określenie źródeł problemów, co przekreśla wypracowanie ścieżki ku zdrowiu psychicznemu. Podczas diagnostyki bierzemy pod uwagę bodźcie wywołujące konkretne zachowania, rodzaj zachowań występujących w kluczowych momentach, tok myślenia oraz emocje towarzyszące pacjentowi w trakcie zaistniałego zachowania, jak i po.

W przebiegu terapii kluczowe są frazy z jego słownictwa:
– Poznawcza część terapii to określenie źródeł problemów. Psychoterapeutka analizuje związek myśli, zachowań i emocji pacjentów, starając się wyszczególnić nieprawidłowości.
– Behawioralna część terapii polega na testowaniu metod, które uzmysłowią pacjentowi nieprawidłowości w jego zachowaniu, starając się przybliżyć wzorce prawidłowego postępowania i zastąpić nimi te negatywne.

Kto powinien skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej?

Z terapii poznawczo-behawioralnej powinna skorzystać każda osoba, u której zdiagnozowano takie zaburzenia psychiczne jak: depresja, stany lękowe, nerwice, bulimia, czy zaburzenia stresowe pourazowe. Terapia uznawana jest za skuteczne narzędzie, uczące pacjentów jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dlatego zaleca się korzystanie z niej osobom, które mają problemy powiązene ze stresem np. nadmierne obciążenie w pracy czy depresja poporodowa.

 

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl