Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Wizyta u psychiatry dla wielu pacjentów jest słusznie owiana tajemnicą. Nic dziwnego, że może ona budzić mniejsze lub większe obawy. Pacjent otwiera się u psychiatry dzieląc się osobistymi problemami. Słusznie możecie czuć się przerażeni lecz niepotrzebnie. Wspólnie rozwiejemy wątpliwości, co do tego, jak wygląda wizyta u psychiatry.

Rozmowa w cztery oczy

Wizyta u psychiatry to przede wszystkim rozmowa. Pierwsza wizyta rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem podczas, którego zbierane są najważniejsze informacje ułatwiające psychiatrze rozpoznanie źródła problemu. Wywiad możemy podzielić na cztery części:

  • Wywiad ogólny – Podczas niego zbierane są informacje o funkcjonowaniu pacjenta, sytuacji rodzinnej, objawach itp.
  • Wywiad chorobowy – Lekarz pozyskuje informacje na temat dotychczas stosowanych metodach leczenia problemu. W trakcie wywiadu chorobowego psychiatra rozeznanie się pod kątem aktualnych dolegliwości i objawów ze strony pacjenta.
  • Wywiad dotyczący chorób somatycznych – Zbieranie informacji na temat chorób fizycznych powstałych jako skutek ubocznych czynników psychologicznych np. astma oskrzelowa, nadciśnienie, choroba wrzodowa żołądka itp.
  • Wywiad z bliskimi pacjenta – Jest to forma wywiadu, która nie zawsze występuje. Wywiad przeprowadzany jest w przypadku pacjentów, u których choroba może okazać się zbyt problematyczna do przeprowadzenia wyżej wskazanych wywiadów np. zaburzenia pamięci.

Zdarza się, że w trakcie wywiadu psychiatra może stwierdzić konieczność wykonania dodatkowych pytań, aby wytypować konkretne schorzenia. W tym celu lekarz może skierować pacjenta na badania laboratoryjne, EEG czy Tomografię głowy.

Diagnoza i leczenie

Po przeprowadzonym wywiadzie i testach diagnostycznych (przeprowadzone wyłącznie jeśli psychiatra uzna je za konieczne) lekarz jest w stanie postawić diagnozę oraz zasugerować procedurę leczenia. Opracowanie leczenia możemy podzielić na kilka rodzajów:

  • Leczenie farmakologiczne – Przepisanie leków w celu wyleczenie choroby. Lekarz podczas przepisywania leków jest zobowiązany do poinformowania pacjenta o sposobie działania leków, spodziewanych efektach leczeniach oraz o możliwych skutkach ubocznych.
  • Psychoterapia – Część chorób wymaga konsultacji specjalistycznej z innymi lekarzami, którzy poinstruują pacjenta o przebiegu leczenia. Psychiatra może skierować chorego na konsultację z neurologiem, endokrynologiem lub internistą. Wśród takich chorób możemy wyszczególnić tężyczkę, której dokładnym rozpoznaniem i leczeniem zajmuje się neurolog.
  • Połączenie obu metod – Skomplikowane choroby mogą wymagać połączenia obydwu rodzaju metod, które wskazaliśmy wyżej.

nie bój się

Wizyta u psychiatry nie jest bolesna ani stresująca. Pacjenci nie muszą specjalnie przygotowywać się do wizyty. Psychiatra jest przygotowany i dokładnie wie jakie należy pacjentowi zadać pytania, aby zebrać wszystkie informacje niezbędne do dalszego pokierowania pacjentem. Bardzo często konsultacja z psychiatrą kończy się na kolejnych wizytach, podczas których monitorowany jest proces leczenia przypadłości. Psychiatra jest w stanie wystawić zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia pacjenta.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl