Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Częste wahania nastroju? Problem z czerpaniem przyjemności z życia? Naprzemienne
stanu obniżonej aktywności, cofania i pobudzenia? W artykule dokładniej omówimy
problem choroby afektywnej dwubiegunowej.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry i psychologa. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Co to jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Specyficzne schorzenie psychiczne objawiające się epizodycznie depresją lub manią,
ewentualnie hipomanią. Choroba może objawiać się obniżoną aktywnością fizyczną lub
jej wzmożeniem. Zmienność nastroju przyjmuje charakter nieregularny. Choroba ta
negatywnie wpływa na komfort życia.

Jakie są objawy choroby afektywnej dwubiegunowej?

Podstawowym objawem, co opisaliśmy wcześniej, są cykliczne wahania nastrojów
przybierające charakter epizodyczny. Częstotliwość i intensywność objawów może być
zależna od wieku np. wzrost w wieku średnim, reedukacja objawów w wieku starszym. W
chorobie tej poza wyraźnymi stanami depresji i manii, możemy również zaobserwować
stany pośrednie takie jak epizod mieszany, hipomanię. Zależnie od epizodów objawy
możemy pogrupować na:


Okresy depresji, czyli:
– Bezsenność wywołująca przemęczenie
– Obniżony nastrój
– Przygnębienie
– Zaburzenia koncentracji i uwagi
– Obniżona aktywność
– Wycofanie społeczne


Okresy mani, czyli:
– Podwyższona aktywność, wielość planów
– Wielomówność
– Podwyższony nastrój
– Nadmierne wydatki, zaciąganie kredytów
– Bezsenność, bez odczuwania potrzeby snu
– Drażliwość, zwłaszcza gdy osoby z otoczenia zwracają uwagę na nieadekwatną
aktywność osoby chorej
– Urojenia wielkościowe i zachowania dziwaczne
– Natłok myśli
– Nadmierna aktywność towarzyska, nadużywanie alkoholu, podejmowanie ryzykowanych
zachowań seksualnych

Jakie są przyczyny choroby afektywnej dwubiegunowej?

Nie jest obecnie znana dokładna przyczyna występowania choroby afektywnej
dwubiegunowej. Badacze zwracają uwagę na aspekty genetyczne. Około 20% chorych
posiadało w swojej rodzinie krewnych wcześniejszego pokolenia cierpiących na chorobę
afektywną dwubiegunową.

Poza tym wymienia się następujące czynniki sprzyjające
ujawnieniu się choroby:
– Trauma z dzieciństwa
– Duża ilość stresu
– Substancje psychoaktywne
– Brak higiena życia psychicznego

Jak leczyć chorobę afektywnej dwubiegunowej?

Po zdiagnozowaniu choroby przez specjalistę podstawową metodą leczenia jest
farmakoterapia mająca na celu długotrwałą stabilizację nastroju. Podstawowymi lekami
są leki stabilizujące nastrój z grupy leków przeciwpadaczkowych oraz lit. Czasami
dodatkowo stosuje się leki przeciwdepresyjne czy neuroleptyczne. Farmakoterapia jest
skuteczniejsza przy jednoczesnym prowadzeniu działań profilaktycznych, do których
zaliczamy m.in. terapię poznawczo-behawioralną, wsparcie społeczne, abstynencję od
substancji psychoaktywnych.

Copyright © 2024 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl