Zaburzenia osobowości – Przyczyny, objawy i leczenie

Zaburzenia osobowości są skomplikowanym problemem medycznych, ciężkim do zdiagnozowania. Każdy z nas jest inny, co przejawia się w zachowaniach i różnych podejściach do życia. Co dla jednych może oznaczać nienormalne zachowanie, dla innych może być całkiem normalne. Jak odróżnić stosunkowo normalne, zdrowe zachowanie od zaburzeń osobowości? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z usług doświadczonego psychiatry i psychologa. Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką. Wspólnie opracujemy drogę ku zdrowiu psychicznemu!

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzania osobowości najłatwiej opisać jako ogólne zachowanie odstające od wzorców postępowania. Rozpoznać je możemy choćby po nadmiernym wycofaniu się, trudnościami w dostosowaniu się do grupy czy niechęci do innych ludzi. Problem zaczyna się w momencie, kiedy opisane wcześniej przypadłości uniemożliwiają nam prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowowe. Zaburzenia osobowości występują niezależnie od płci. Przykładowe rodzaje zaburzeń osobowości to osobowość antyspołeczna, paranoiczna, unikająca, zależna, shizotypowa czy anankastyczma.

Przyczyny zaburzeń osobowości

Naukowcy do tej pory nie określili jednoznacznych przyczyn zaburzeń osobowości. Najczęściej przytacza się zależności genetyczne, biologiczne i społeczne, które mogą stwarzać predyspozycje do rozwoju zaburzeń osobowości np. przemoc domowa, uzależnienie rodziców w okresie dzieciństwa może utrudnić prawidłowy rozwój osobowości dziecka i objawiać się trudnościami w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Objawy zaburzeń osobowości

Temat został poruszony w poprzednich akapitach. Jednak przytaczając najczęstsze objawy, możemy wskazać:


– unikanie nowości
– duży lęk
– wycofanie
– niemożliwość dostosowania się do grupy
– niestosowne zachowania np. agresja, manipulacje, trudności w kontrolowaniu złości, nie liczenie się z potrzbeami i uczuciami innych

Występowanie i nasilenie poszczególnych symptomów jest zależne od rodzaju zaburzeń osobowości np. ktoś z osobowością unikającą będzie przejawiał nadmierny lęk przed nowościami, wyzwaniami, kontaktami z nowymi ludzi, co skutkować będzie unikaniem kontaktów i nowych wyzwań.

Leczenie zaburzeń osobowości

Proces leczenia zaczyna się od postawienia prawidłowego rozpoznania. Diagnozę zaburzeń osobości może stwierdzić psycholog lub psychiatra przeprowadzając z pacjentem wywiad oraz poddając go obserwacji. W diagnozie wykorzystuje się również testy mogące pomóc określić profil osobowości.

Leczenie z reguły nie wymaga środków farmakologicznych. Podstawą leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia indywidualna lub grupowa. Początkowy cel terapii ma wskazać źródło problemu, a następnie tak wpłynąć na osobowość, żeby zredukować do minimum symptomy i wynikające z nich trudności w funkcjonowaniu. W naszej klinice zajmujemy się leczeniem zaburzeń osobowości. Zapraszamy Państwa do skonsultowania się z nami w razie wystąpienia problemów.

Copyright © 2022 | Klinika Zdrowia Psychicznego

Realizacja pixweb.pl